Wizytówka biura rachunkowego w Krakowie


Biuro Rachunkowe przy Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej zostało utworzone w roku 1996 przez władze Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej. W założeniu miało służyć członkom tej Szacownej Organizacji. Od 1999 biuro zostało sprywatyzowane i uzyskało formułę biura otwartego. Klientami biura są dzisiaj członkowie Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej oraz przedsiębiorcy nie związani z tą Organizacją w żaden sposób.


Biuro kompleksowo obsługuje klientów prowadzących działalność gospodarczą w różnych formach organizacyjnych. Są to klienci prowadzący działalność gospodarczą na podstawie wpisów do CEIDG oraz spółki prawa handlowego. Odrębną grupę klientów biura stanowią stowarzyszenia i fundacje, w tym jednostki nie prowadzące działalności gospodarczej - "non profit". W ramach otwartego zlecenia, pracownicy biura zajmują się szerokim wachlarzem spraw Zleceniodawców: od rachunkowości, poprzez opodatkowanie podmiotów, prowadzenie spraw kadrowo-płacowych, ubezpieczeń społecznych, aż po statystykę państwową.


Udziałowcy spółki posiadają uprawnienia nadane przez Ministra Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Spółka posiada wykupione obowiązkowe ubezpieczenie OC usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wykorzystuje w swej pracy dedykowane oprogramowanie firmy Comarch.Biuro Rachunkowe przy Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej Spółka z o. o.
Siedziba spółki: 30-134 Kraków, ul. Zarzecze 24.
Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000452021, akta rejestrowe prowadzone przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy.
Wysokość kapitału zakładowego: 5.000,- złotych (PLN).
Numer identyfikacji podatkowej (NIP) spółki: 677-23-73-980.
REGON: 122790170.

Oddział - ŚródmieścieBiuro przy ul. Garbarskiej czynne: poniedziałek-piątek 9:30 - 15:30.

Siedziba - BronowiceW siedzibie przy ul. Zarzecze konieczne jest wcześniejsze ustalenie terminu spotkania.